Partnerský program - Zaregistruj priateľa

Verzia 1.5

Platná od 15. Apríla 2013

 

Pravidlá a podmienky

 1. Každý zaregistrovaný zákazník Doxxbet (ďalej ako „akvizítor“) je oprávnený zúčastniť sa programu „Friendship-Bonus“.
 2. Akvizítor má právo na odmenu za získanie (privedenie) svojich priateľov ako nových zákazníkov Doxxbet. Blízki príbuzní (rodičia, súrodenci, deti) akvizítora a osoby v domácnosti akvizítora nie sú akceptovaní ako noví zákazníci.
 3. Za nového zákazníka v rámci programu "Friendship-Bonus" sa považuje zákazník, ktorý sa na pozvanie akvizítora po prvýkrát zaregistruje v Doxxbet a uskutoční určitý, presne definovaný počet stávok, ktorý je zadaný ako podmienka pre pripísanie voľnej stávky. Odmena akvizítorovi prináleží vždy keď nový zákazník podá definovaný počet stávok podľa bodu
 4. Za každého získaného nového zákazníka akvizítorovi prináleží voľná stávka vo výške:
  5,- Eur ak nový zákazník uskutočnil aspoň 10 stávok
  ďalších 5,- Eur ak nový zákazník uskutočnil aspoň 20 stávok
  ďalších 5,- Eur ak nový zákazník uskutočnil aspoň 30 stávok
  ďalších 10,- Eur ak nový zákazník uskutočnil aspoň 50 stávok.

  Podmienka:
  Do programu „Friendship-Bonus“ sa zaznamenávajú len stávky nového zákazníka, ktorých celkový vklad na jednu stávku (tiket) je aspoň 5 Euro a celkový kurz pre jednu stávku (tiket) je 1,50 a vyšší. Skupinové a rozpisové stávky sú z programu „Friendship-Bonus“ vylúčené.
   
 5. Voľná stávka bude k dispozícii na hráčskom účte akvizítora hneď potom ako nový zákazník splnil podmienky pre získanie voľnej stávky v prospech akvizítora. Voľná stávka sa vám zobrazí po výbere zápasov na tiket a použijete ju následným zaškrtnutím tlačítka voľnej stávky (friendship bonus). Voľná stávka podlieha pravidlu minimálneho počtu 3 zápasov na tikete a minimálnemu celkovému kurzu nad 3,0.
 6. Každý akvizítor nájde na svojom hráčskom účte, v časti „Partnerské programy- Zaregistruj priateľa", možnosť zaslať svojim priateľom a známym e-maily s osobnou správou. Ak sa údaje o potenciálnom novom zákazníkovi zadané akvizítorom zhodujú so zákazníkom, ktorý sa neskôr v Doxxbet zaregistruje, takýto zákazník je zaradený do „zoznamu priateľov“ akvizítora, za získanie ktorých má nárok na bonus pri splnení stanovených podmienok.
 7. Zasielanie e-mailov v rámci programu „Friendship-Bonus“ je povolené len takým osobám, ktoré akvizítor osobne pozná („zákaz obťažovania nevyžiadaným e-mailom“).
 8. Doxxbet si vyhradzuje právo program „Friendship-Bonus“ kedykoľvek aj bez udania dôvodu zastaviť.
 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade podozrenia z manipulácie, podvodu alebo porušenia týchto podmienok účasti vylúčiť príslušného akvizítora z účasti na programe „Friendship-Bonus“ a pozastaviť pripísanie voľnej stávky.
 10. Je osobnou zodpovednosťou akvizítora dopredu upovedomiť potenciálneho nového zákazníka o tom, že poskytne jeho údaje tretej strane, takisto ako o tom, že bude upovedomený o jeho registrácii a počte uzavretých stávok. Spoločnosť nenesie zodpovednosť V prípade neoprávneného postúpenia osobných údajov nového zákazníka (mena, e-mailovej adresy a pod.).
 11. Pokiaľ hráč nesplní podmienky a nevyužije voľnú stávku v priebehu 30 dní, nárok na voľnú stávku stráca a môže mu byť odobraná z hráčskeho konta.